ปัญหาจากมวยไทย

คำว่ามวยไทย คือ อาวุธป้องกันตัวของลูกผู้ชาย เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณ บ้านไหนมีลูกผู้ชายก็จะถูกฝึกมวยไทยไว้เป็นวิชาป้องกันตัวเอง มวยไทยยังเป็นกีฬาพื้นบ้านในสมัยโบราณที่มีการต่อสู้เพื่อปะลองฝีมือกัน ส่วนใหญ่ในสมัยก่อนเราจะเห็นการละเล่นมวยไทยในงานวัดมากที่สุดเพราะเวลามีงานวัดเขาก็จะมีการเปรียบมวยปะลองฝีมือกัน หมู่บ้านไหนมีชายฉกรรณ์ฝีมือดีๆก็จะถูกส่งมาเปรียบมวยเพื่อความสนุกสนานของกีฬา แต่ปัจจุบันความเจริญเข้ามามากมาย มวยไทยจึงสูญหายจากคำว่ากีฬาพื้นบ้านกลายมาเป็นการพนันแทน ทำให้คนเราเกิดความหลงใหล บางคนให้ความทุ่มเทมากจนเป็นเรื่องของการสูญเสีย การพนันเข้ามามีบทบาทกับชีวิตคนเรามากมาย ทำให้คนเราไปยึดติดกับสิ่งพวกนี้มากมายจนกลายเป็นทาสของคำว่าการพนันจึงทำให้วิถีชีวิตของคนเราเริ่มเสื่อมลง เพราะคนเราเอาความโลภเป็นที่ตั้งของชีวิต แทงบอลออนไลน์ ไม่รู้สึกว่าชีวิตที่แท้จริงต้องเริ่มจากการขยันทำมาหากิน ไม่ใช่หวังจากการเล่นการพนัน เพราะการพนันไม่ใช่เป้าหมายของคนเรา แต่บางคนก็คิดแต่เพียงว่า การพนันอาจทำให้คนเราร่ำรวยได้โดยที่เราไม่ต้องออกแรงอะไรมากมาย คนที่มีความเชื่อแบบนี้คือคนไม่มีความคิดที่สร้างสรรค์ คิดแต่เพียงว่าหาความสบายใส่ตัวเอง เพราะอาจจะเข้าใจว่าการพนันอาจจะทำให้คนเรารวยได้จริงๆแต่พวกเขาหาได้รู้ไหมว่า พวกเขากำลังเดินเข้าไปติดบ่วงวัฏจักรของความพินาศล่มจมมเพราะคนที่ติดการพนันก็จะมีชีวิตที่แย่ลงเสมอ ยังไม่เคยปรากฎว่าคนที่ชอบเล่นการพนันจะรวยสักคนแต่คนเราก็อยากที่จะดิ้นรนเข้าไปใกล้มันให้ได้ เพราะคนเรามีความโลภเป็นจุดยืนของของชชีวิตสรุปได้ว่าถ้าเราเอาสิ่งที่เคยเป็นสิ่งที่ดีมาเปลี่ยนแปลเป็นการพนันก็จะทำให้คนเรามีจิตใจที่เสื่อมลง